Available courses

https://docs.google.com/document/d/1ZS1CvdIdpnGBS8O9G3r2-b70lIWsbW7SzHGiIFgndsE/edit?usp=sharing

Продукта ОРАК Рисконт Склад представлява отделно функциониращ модул от цялостна бизнес система за управление на търговската дейност, който е напълно съвместим и интегриран към цялостното бизнес решение за управление на Хотелска Система. Основната му функция е да отчита дейността такава, каквато е и по този начин да спомага за по-професионалното и по-мащабно управление. Продуктът е приложим и за отделни складове и магазини, но цялостната си мощ той разгръща при управлението на верига от обекти с възможност за отдалечен контрол. Системата е много гъвкава и пригодима към динамичните изисквания на клиентите. Поддържа освен всички възможни операции и функции на една добре организирана система на складово стопанство, така и един много мощен аналитичен апарат и гъвкава репортна система, която дава информация за състояния и тенденции. Работата с продукта е истинско удоволствие и създава условията за професионален бизнес мениджмънт.

Животът на съвременните поколения е немислим без дигиталните устройства и интернет. Това са поколения на 5-7 екрана и те не познават свят без технологии. От друга страна училището и учебният процес изостават от дигитализацията.  Програмата е насочена към дигитализирането на учебния процес и пренасочването му в онлайн среда.